Visjon, verdier og forretningsidé

Visjon
Vi skal skape varige verdier og robust vekst.

Verdier
Vi er Langsiktige, Innovative, Pålitelige og Samarbeidsorienterte.

Forretningsidé
Arendals Fossekompani er et norsk industri- og finanskonsern som med basis i lokal kraftproduksjon utvikler selskaper med internasjonalt potensiale. Vi utøver langsiktig, aktivt og ansvarlig eierskap og forener industriell kompetanse med finansiell styrke. Konsernet har desentralisert styringsmodell, men er pådrivere for driftsforbedringer og strategisk utvikling. Dette skaper verdier for aksjonærer, medarbeidere, kunder og samfunnet.