Varige verdier – robust vekst

Arendals Fossekompani ASA er et børsnotert konsern. Konsernet har en rekke datterselskaper med totalt 2100 ansatte.

Konsernets virksomhet omfatter kraftproduksjon i Arendalsvassdraget, i tillegg til en rekke industrielle og finansielle engasjementer.

Omsetning i 2017 var cirka 4,4 milliarder NOK.